ปรับปรุง wards ผู้ป่วยพิเศษและหน่วยอาชีวะบำบัดอาคารผะอบ-นพ ชั้น 6  
 
   
   
   
   
 
 

บริษัทไวร์เลส บิซิเนส อินเทลิเจนซ์ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน 
โดยผลงานบางส่วนที่ผ่านมาแบ่งตามหมวดหมู่ได้แก่
โรงพยาบาล และสถานบริการสุขภาพ
สถาบันการศึกษา
กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชน
อื่นๆ

 
     
 
  ปรับปรุงงานโภชนาการชั้น 5
  ปรับปรุง wards ผู้ป่วยพิเศษ 84 ปี ชั้น 9-10
  ปรับปรุงอาคารผะอบ-นพ ชั้น 6
  ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา
 
   
 
Copyright 2009, Wireless business Intelligence Co., Ltd. All right reserved. Design by NAS