เราคือบริษัทแนวหน้าที่ออกแบบและรับเหมาอย่างครบวงจร ตั้งแต่งานประเมิน 
ให้คำปรึกษาออกแบบอาคารสถานที่ และงานรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงตกแต่ง
ภายในอาคาร รวมถึงงานปรับปรุงภูมิทัศน์ เราสร้างสรรค์บรรยากาศของ
สถานที่ต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดแก่พื้นที่ของท่านด้วยความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ ผนวกกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด
 
 
   
 
Copyright 2009, Wireless business Intelligence Co., Ltd. All right reserved. Design by NAS